fra Marinko Baotić

Fra Marinko Baotić porijeklom je iz Donje Mahale, župa Tolisa. Rođen je 26. rujna 1982. u Vinkovcima od Ive i Ane r. Filipović. Osnovnu školu završio je u Donjoj Mahali 1997., a Franjevačku klasičnu Gimnaziju u Visokom 2002.

Oblačenje je imao u Tolisi 14. srpnja 2002., novicijat na Gorici-Livno 2002/03., prve zavjete 6. srpnja 2003. Od rujna 2003. redovan je student na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu, a za đakona zaređen 30. studenoga 2008. u Sarajevu. U prezbiterat ga je uveo kardinal Vinko Puljić 29. lipnja 2009. u Sarajevu.

Prvu službu imao je u župi Livno kao župni vikar od srpnja 2009. do srpnja 2011., a nakon toga dvije je godine bio župni vikar u samostanu Tuzla. Potom odlazi na trogodišnji studij u Rim, a vraća se 2015. kao II. meštar novaka u Livnu, gdje je od 2016. do 2020. bio I. meštar novaka.

Od srpnja 2020. do srpnja 2022. bio je samostanski i župni vikar u Jajcu, a potom je prvi put dobio službu župnika u župi Blažene Djevice Marije Anđeoske u Sesvetskoj Sopnici. Imenovali su ga i za samostanskog vikara i ekonoma Franjevačkog samostana svetog Ilije.

Kontakt: