Franjevačka mladež

Bratstvo Franjevačke mladeži (Frame) iz Sesvetske Sopnice osnovano je u lipnju 2012., a prvim obećanjima u lipnju 2013. postalo je punopravno i jedno je od dvadesetak bratstava Franjevačke mladeži Zagrebačkoga područnog bratstva. Brojimo 16 obećanika i 11 primljenika.

Naše je područje djelovanja raznoliko, a očituje se kroz liturgijsku, karitativnu, ekološku, novinarsku, sportsku, glazbenu i druge aktivnosti. Projekti na koje smo najponosniji su humanitarni “Sajam dobrote” čiji prihod ide potrebitim župljanima, ponovno uvođenje predstave povodom blagdana svetog Nikole, susreti s vjeroučenicima “Servis dobrote”, suorganizacija upisa u Registar dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica za zakladu “Ana Rukavina” te prikupljanje starog papira i kartona u prostoru naše župe.

Naravno, ovo je samo dio toga što Frama Sesvetska Sopnica čini. Naše je prvo poslanje duhovno, a ostvaruje se susretima subotom u 19 sati i na koji pozivamo sve mlade željne bolje upoznati svoju vjeru i našeg oca svetog Franju, željne druženja i pomaganja svim potrebitima u našoj župi B.D. Marije Anđeoske, ali i izvan nje.


Vijeće 2022./2023.:

  • predsjednik: Marko Čičak
  • potpredsjednik: Rafael Kruljac
  • voditeljica formacije: Antonela Vidmar
  • tajnica: Nika Ešegović
  • blagajnica: Katarina Leko
  • duhovni asistent: fra Marinko Baotić
  • bratska animatorica: Ermina Pavlović

Kontakt:


O Franjevačkoj mladeži

Franjevačka mladež ili Frama, kako to stoji u Statutu Hrvatskog nacionalnog bratstva Franjevačke mladeži, bratstvo je mladih katolika koji se osjećaju pozvanima od Duha Svetoga da žive Evanđelje u bratstvu u svjetlu poruke svetog Franje Asiškoga, u krugu Franjevačkog svjetovnog reda i njegove duhovnosti, otkrivajući i produbljujući vlastiti poziv sudjelovanjem u različitim crkvenim i društvenim inicijativama i aktivnostima.

Pojednostavljeno gledano, Frama je produžena ruka ili pomladak Franjevačkog svjetovnog reda. Okuplja zainteresirane mlade koji joj se mogu priključiti u dobi od 15 do 25 godina i ostati punopravni članovi sve do navršenih 30 godina života ili, pak, ulaskom u brak, redovničku zajednicu ili jednostavno življenjem svoga zvanja.

Povijest Frame počinje u Italiji 1948. godine, kad je Red manje braće (OFM) osnovao GIFRAC ili Franjevačku mladež katoličke akcije. Postupno su je u svoj pastoral uvodili i braća kapucini, konventualci te naposljetku franjevci trećoreci. Za početak djelovanja Frame u Hrvatskoj uzima se 14. prosinca 1992., kad je osnovano bratstvo na zagrebačkom Kaptolu.

Frama je ispočetka bila povjerena na brigu matičnim franjevačkim provincijama i uključivala je njih šest u Hrvatskoj te dvije u Bosni i Hercegovini. Takva je struktura bila na snazi sve do 2005., kad je restrukturiranjem uvedeno pet područnih bratstava: Osječko, Primorsko-istarsko, Splitsko-dubrovačko, Zadarsko-šibensko i Zagrebačko. Danas Frama u Hrvatskoj okuplja od 1500 do 2000 članova u 70-ak aktivnih mjesnih bratstava.

Glavno okupljalište Frame tjedni su susreti na razini mjesnog bratstva. Na njima se obrađuju teme franjevačke, kršćanske, svjetovne i druge tematike. Susrete uglavnom vode i animiraju zainteresirani framaši koji potrebne vještine i znanja za takvu službu stječu na mjesnim ili područnim školama animatora.

Osim što djeluju u krugu bratstva te se povezuju molitvom, razgovorom, pjesmom, plesom i drugim aktivnostima, framaši se u duhovnom smislu ostvaruju i angažmanom u svijetu prema svojim preferencijama. Najčešće se uz franjevaštvo vezuje karitativno djelovanje i briga za potrebite, uređenje okoliša, volontiranje na raznim vjerskim projektima u okruženju i slično. Neka mjesna bratstva imaju i posebne skupine koje animiraju liturgiju, bave se glazbom, molitvom i meditacijom, dramskim uratcima, novinarskim radom itd.

Framaš se postaje dolaskom na jedan od susreta mjesnoga bratstva, kada kandidat ulazi u razdoblje upoznavanja s bratstvom i ima status simpatizera koji obično traje između tri i šest mjeseci. Ako živi uzornim kršćanskim životom i osjeća se spremnim za to, po pristanku vijeća, kandidat biva primljen u bratstvo tj. postaje primljenik.

U razdoblju priprave za obećanja framaš nastoji dublje proučavati i živjeti Evanđelje po primjeru svetoga Franje. Ono traje najmanje godinu dana, nakon čega kandidat, uz pristanak mjesnoga vijeća, pred širom zajednicom na svetoj misi daje obećanje – obnavlja svoja krsna obećanja, prihvaća Pravilo OFS-a kao dokument nadahnuća i preuzima obveze življenja Evanđelja u bratstvu po primjeru svetog Franje. Obećanja se obnavljaju na godišnjoj razini, a sve one koji ih daju naziva se obećanicima.

O djelovanju Frame brinu duhovni asistent iz redova fratara, predsjednik, potpredsjednik, voditelj formacije, tajnik, blagajnik i bratski animator iz redova OFS-a. Sve službe, osim one duhovnog asistenta i bratskog animatora, biraju se na godišnjim mjesnim izbornim skupštinama na kojima pravo birati i biti birani imaju svi framaši s važećim obećanjima. Izbori se obično održavaju nedugo nakon obreda obećanja.

Franjevačka mladež, dakako, ima i svoja vijeća na područnim razinama kao i na nacionalnoj. Svi oni međusobno koordiniraju rad ove živahne zajednice mladih katolika, organiziraju različite susrete na područnim razinama kao i na razini cijele zemlje. Među njima se ističu skupštine, duhovni kapituli, škole animatora, seminari za voditelje formacije i Hod Franjevačke mladeži, koji se održava svake godine na kraju srpnja i na kojem framaši iz jednog ili više područja nekoliko dana hodočaste kroz Hrvatsku te potom, u pjesmi, molitvi i veselju odlaze u Italiju posjetiti sva značajna mjesta na kojima je trag ostavio naš serafski otac Franjo.