Župni listići

Ovdje možete pregledati listiće koji se tiskaju subotom u župnom uredu, a odnose se na tjedan koji dolazi. Svi su dokumenti u formatu .pdf (Adobe Reader). Na računalima ih možete pregledavati i uz dodatak za Google Chrome.