Župno ekonomsko vijeće

Župno ekonomsko vijeće (ŽEV) ustanovljava župnik kao tijelo sudjelovanja vjernika u upravljanju župnim ekonomskim dobrima.

Vijeće ima zadatke pomoći župniku u pripremi redovitog i izvanrednog župnog predračuna, naznačuje predvidive izdatke za razne djelatnosti i način njihovih pokrića, pregledava i odobrava na kraju svakog pothvata blagajničke knjige, odnosu dokumentaciju kao i završni račun, daje mišljenje o izvanrednim pothvatima župe te se brine o čuvanju isprava i dokaznica na kojima se temelji pravo župe na dobra.

>>> Pravilnik Župnoga ekonomskog vijeća (Zagrebačka nadbiskupija) (PDF)

Župno ekonomsko vijeće 2023.-2026.: