Franjevački svjetovni red

Franjevački svjetovni red
Mjesno bratstvo Marija Anđeoska – Sesvetska Sopnica

Franjevački svjetovni red je Red u Katoličkoj Crkvi čiji su pripadnici muškarci i žene koji žive u svijetu, u svojim obiteljima, oženjeni ili neoženjeni laici. Biskupijski svećenici i sami biskupi također mogu biti članovi ovog Reda. Najpoznatiji hrvatski biskupi članovi Franjevačkog svjetovnog reda su kardinal Alojzije Stepinac, mons. Josip Mrzljak, varaždinski biskup i mons. Vlado Košić, sisački biskup.

Svjetovni franjevci zavjetuju se živjeti evanđelje Isusa Krista u svakodnevnom životu po primjeru svetoga Franje Asiškoga. Na taj način oni žive i ostvaruju evanđeoske i redovničke ideale u svijetu, u svojim obiteljima, na svojim radnim mjestima, vršeći svoje staleške dužnosti (nisu kao Prvi i Drugi red vezani uz samostane). Po kanonskom pravu Katoličke Crkve, Red ima pravnu osobnost u Crkvi.

Red vode braća i sestre svjetovni laici, ministri i ministre, uz očinsku brigu svećenika franjevaca koji su duhovni asistenti. Na taj način svećenici nemaju materijalnu brigu za organizaciju nego za duhovno vodstvo.

Franjevački svjetovni red, kao i svaki Crkveni Red, djeluje međunarodno i ima strukturu na više razina: Međunarodno bratstvo sa sjedištem u Rimu – vodi ga Generalni ministar i Međunarodno vijeće; Nacionalno bratstvo – na razini jedne države; Područno bratstvo – na razini jedne regije, zavičaja. Mjesno bratstvo Marija Anđeoska – Sesvetska Sopnica pripada Sjeverozapadnohrvatskom (Zagrebačkom) područnom bratstvu.

Sjeverozapadnohrvatsko (Zagrebačko) područno bratstvo Franjevačkoga svjetovnog reda sačinjava 36 mjesnih bratstava s više od 2100 braće i sestara, a prostire se na području Zagrebačke nadbiskupije, Varaždinske, Bjelovarsko-križevačke i Sisačke biskupije te nekoliko pridruženih bratstava s područja Požeške i Gospićko-senjske biskupije.

XIII. generalni kapitul održan u Brazilu od 22. do 29. listopada 2011. godine odlučio je da jedinstvena kratica za cijeli redu bude OFS (Ordo Franciscanus Saecularis). Dotad je u Hrvatskoj korištena kratica FSR, a otad se koristi OFS.

Naše Mjesno bratstvo osnovano je 2002. godine. Početak je bio 2000. godine kada je fra Živko Petričević počeo okupljati župljane i poticati ih da se uključe u Franjevački svjetovni red.

Okupila se mala zajednica koju je u početku poučavao fra Živko i pripremao za uključivanje u franjevačku duhovnu obitelj. Kao bratstvo u osnutku prvo smo pripali Mjesnom bratstvu Kaptol. Oni su preuzeli brigu za nas te su dolazili k nama u Sesvetsku Sopnicu, vodili mjesečne susrete i početnu formaciju – novicijat. Vodili su nas brat Zoran Milić, tada ministar Mjesnog bratstva Kaptol, sestra Antica Ćepulić i sestra Mirna Hornik.

Godine 2002. bio je najavljen pastoralni pohod zagrebačkog pomoćnog biskupa, mons. Josipa Mrzljaka, tako da je župnik, pokojni fra Stipo Pavličević predložio da tom prigodom bude obred zavjetovanja i primanja u Red. Tako je i bilo, 17. travnja 2002. za vrijeme mise i pastoralnog pohoda u staroj crkvi, društvenom domu u Sesvetskoj Sopnici, grupa od 24 braće i sestara položila je trajne zavjete i primljena u Franjevački svjetovni red.

Uz oca biskupa, župnika fra Stipu Pavličevića i fra Živka Petričevića, bili su prisutni franjevci svećenici sa Kaptola: fra Ivan Matić, tada generalni duhovnik OFS-a u Rimu, fra Kornelije Zvonimir Šojat, tada nacionalni duhovni asistent, fra Zdravko Lazić, tada područni duhovni asistent, bio je prisutan velik broj vjernika naše župe te braća i sestre iz Mjesnog bratstva Kaptol predvođeni ministrom Zoranom Milićem.

Dana 17. studenog 2002. održana je izborna Skupština na kojoj je izabrano Vijeće Mjesnoga bratstva i prva ministra, sestra Ružica Petričević. Duhovni asistent, sve do odlaska sa župe 2010. bio je fra Živko. Naslijedio ga je fra Zdravko Dadić koji tu službu obnaša do danas.


Prvo vijeće OFS-a Marija Anđeoska – Sesvetska Sopnica:

 • doministra: Vesna Dukić
 • Slavica Petričević
 • Ružica Franjčić
 • Jadranka Gašparović
 • Ivan Bujanović

Od 2002. naše Mjesno bratstvo djeluje samostalno, prima nove članove, vodi početnu formaciju uvođenja u Red i trajnu formaciju trajno zavjetovanih članova. Kroz godine postojanja bratstvo je primilo nove generacije onih koji su se oduševili likom svetoga Franje, asiškog siromaha i franjevačkom duhovnošću. Tako da sada naše bratstvo ima 44 braće i sestara. Veseli nas da mladi iz Frame (Franjevačke mladeži) u Franjevačkom svjetovnom redu prepoznaju svoj način kršćanskog života te se pridružuju Mjesnom bratstvu i postaju aktivni članovi.

Posebnost našega bratstva jest da su sva braća i sestre župljani naše župe ili su živjeli na području naše župe. Na taj se način pokazuje spremnost uključivanja vjernika laika, župljana u duhovnu zajednicu, želja da se u vjerničkom životu ostvari veća bliskost s Isusom Kristom i povezanost s Crkvom, zajednicom braće i sestara u kojoj očekujemo podršku i pomoć u svojem kršćanskom životu.

Mjesno bratstvo vodi Vijeće na čelu s ministrom. Članovi vijeća su: ministar, doministar, učitelj novaka, tajnik, blagajnik, povjerenik za Framu i bratski animator. Članovi Vijeća biraju se na izbornoj Skupštini na mandat od tri godine. Na izbornoj skupštini svaki brat i sestra imaju prvo birati i biti birani za služenje u Vijeću.

Vijeće se sastaje jednom u dva mjeseca i raspravlja o svim događajima važnim za život bratstva i o načinu vođenja i upravljanja bratstvom. Skup sve braće i sestara Skupština je Mjesnog bratstva i održava se jednom mjesečno, zadnje srijede u mjesecu, nakon večernje svete mise u 18 sati. Osim toga, imamo susret i druge srijede u mjesecu, također nakon večernje svete mise.

Aktivnosti Mjesnog bratstva:

 • karitativna – u adventu pred Božić i u korizmi pred Uskrs sestre peku kolače te se organizira prodaja kolača, a prihod ide za prigodne pakete kojima darujemo potrebite naše župljane i tako ih želimo razveseliti i čestitati blagdan;
 • formacijska – brinemo su za formaciju novih članova i duhovno vodstvo i rast trajno zavjetovanih na način da proučavamo franjevačku duhovnost u spisima svetoga Franje, u mnogovrsnoj franjevačkoj literaturi, da promišljamo o Riječi Božjoj u Svetom pismu, da nasljedujemo evanđelje Isusa Krista i po primjeru svetoga Franje Asiškog gradimo Kraljevstvo Božje na Zemlji;
 • duhovna – braća i sestre predmole krunicu prije svake večernje svete mise, članovi su župnog pjevačkog zbora, liturgijski su čitači na svetim misama; idu na hodočašća i sudjeluju na svim liturgijskim slavljima u našoj župi;
 • materijalna – nastojimo uvijek biti na pomoć i uslugu našim svećenicima franjevcima i svakom čovjeku kojem možemo pomoći, makar i samo lijepom riječju.

Vijeće 2020.-2023.:

 • ministar: br. Božidar Hadaš
 • doministra: s. Zdenka Čupar
 • voditeljica formacije: s. Marija Hadaš
 • tajnica: s. Ružica Petričević
 • blagajnik: br. Branislav Volar
 • bratska animatorica za Framu: s. Ermina Pavlović
 • vijećnica: s. Kata Zeba
 • duhovni asistent: fra Zdravko Dadić

Kontakt: