fra Zdravko Dadić

Fra Zdravko Dadić rodio se u Gradačcu 8. svibnja 1966. od oca Pere i majke Kate r. Bošnjak. Osnovnu školu završio je u Tramošnici, Franjevačku klasičnu gimnaziju u Visokom (1981. – 1985.), novicijat na Bistriku (1985./1986.), filozofsko-teološki studij u Sarajevu (1987. – 1992,). Za svećenika je zaređen 20. srpnja 1992. u Podhumu – Livno.

Bio je župni vikar u Vitezu (1992. – 2000.) s prekidom za liječenje poslije ranjavanja u Vitezu (21. prosinca 1993.). Gvardijan i župnik u Dubravama (2000. – 2006.), definitor, ekonom provincije i gvardijan u kući Provincijalata (2006. – 2009.).

Član je druge Sinode Zagrebačke nadbiskupije, prezbiterskog vijeća Zagrebačke nadbiskupije, Udruge đaka franjevačke gimnazije u Visokom i HKD Napredak u Zagrebu.

Od 2016. je pročelnik Vijeća za sakralnu umjetnost i građevinarstvo Provincije Bosne srebrene i predsjednik Nadzornog odbora Hko Kruh sv. Ante.

Na provincijskim Kapitulima 2016.  i 2019. biran je za definitora, od srpnja 2019. do srpnja 2022. gvardijan Franjevačkog samostana svetog Ilije – Zagreb, a od 2009. do 2022. župnik župe B. D. Marije Anđeoske u Sesvetskoj Sopnici – Zagreb.

Radio je u svim župama i kao ekonom provincije, na duhovnoj i materijalnoj obnovi. Dao je značajan doprinos u velikim građevinskim zahvatima u župama  Dubrave i Sesvetska Sopnica (obnova crkava i samostana) kao i u Visokom (sjemenište, samostan, Konvikt),te Sarajevo na Kovačićima i Koševu i u obnovi župne kuće u Olovu.

Na izbornom Kapitulu Franjevačke provincije Bosne Srebrene 25. travnja 2022., na Franjevačkoj teologiji u sarajevskom naselju Neđarići, izabran je za novog provincijala.

Važniji datumi:

  • rođen: 8. svibnja 1966., Gradačac, župa Donja Tramošnica
  • novicijat: 14. srpnja 1985., Gorica (Livno)
  • prvi zavjeti: 11. srpnja 1986., Sarajevo
  • svečani zavjeti: 19. listopada 1991., Sarajevo
  • svećeničko ređenje: 20. srpnja 1992., Podhum

Kontakt: