prof. dr. sc. fra Božo Lujić

Prof. dr. sc. Božo Lujić, Osječak, rođen 11. studenog 1946. Osnovnu školu pohađao u D. Dubici i Bos. Šamcu, klasičnu gimnaziju u Visokom (1962.-1966.), filozofsko-teološki studij u Sarajevu (1969.–1974.), poslijediplomski na Teološkoj fakulteti u Ljubljani (1974.–1977.). Magistrirao s radom: Poziv i poslanje proroke Jeremije (1977.), a doktorirao radom: Iskustvo Boga i čovjeka u Jeremijinoj knjizi (1982.).

Dodatni studij, a potom i magisterij biblijskih znanosti na Papinskom biblijskom institutu u Rimu (1986.–1989.). Nakon toga studij na Franjevačkom biblijskom institutu u Jeruzalemu (1989.-1990.). Studij i diploma germanistike na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (1980.-1984.). Zaređen za svećenika 1974. Član franjevačke provincije “Bosne Srebrene”. Dekan na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu afiliranoj KBF-u Sveučilišta u Zagrebu (1997.-2000.).

Duži niz godina glavni i odgovorni urednik časopisa Jukić. Član Uredništva časopisa “Bosna Franciscana”, “Biblija danas”, “Svjetlo Riječi”. Voditelj projekta novoga prijevoda Svetoga pisma SZ, i sam prevoditelj više biblijskih knjiga s hebrejskoga na hrvatski u organizaciji Hrvatskoga biblijskoga društva. Suradnik pri izradi Općega Religijskoga Leksikona. Prevoditelj Praktičnoga biblijskoga leksikona s njemačkoga. Sudionik u projektu Jeruzalemska Biblija.

Član je Europskoga teološkoga društva, Biblijskoga instituta KBF-a i njegov aktualni predsjednik, Hrvatskoga biblijskoga djela, Udruge đaka Franjevačke klasične gimnazije Visoko. U povjerenstvu je za organizaciju TPT-a KBF-a. Obavljao službu v.d. pročelnika (2007./2008.), a potom i pročelnika (2010.) Katedre Svetoga pisma Staroga zavjeta KBF-a Sveučilišta u Zagrebu. Predavač na poslijediplomskom studiju na KBF-u. Sudionik na više domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova. Nastupao višekratno na HRT-u u emisiji Biblija. Organizator i vodič studijskih putovanja po Svetoj zemlji.

Autor dvaju sveučilišnih udžbenika: Starozavjetni proroci i Božja vladavina kao svijet novoga čovjeka te skripata svih predmeta koje je predavao. Profesor biblijskih znanosti Staroga i Novoga zavjeta na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu (od 1977.), njemačkoga jezika na gimnaziji u Samoboru (1992./93), predavač na KI-u, ITKL-u i ID KBF-a (1993.-2005.), docent (od 2005.), znanstveni savjetnik (od 2006.), izvanredni profesor (od 2009.) na Katedri Svetoga pisma Staroga zavjeta KBF-a Sveučilišta u Zagrebu. Profesor na Evangeličkom teološkom fakultetu “Matija Vlačić Ilirik” u Zagrebu (od 1994.). Bibliografija mu iznosi 13 knjiga i preko 300 znanstvenih, stručnih i stručno-popularnih radova.

Knjige:

 • Božja vladavina kao svijet novoga čovjeka. Biblijska teologija Novoga zavjeta, Zagreb 2010.,
 • Bog među ljudima. Isus Krist – rođen za čovjeka, Sarajevo-Zagreb 2009.,
 • Kratki uvod u novozavjetnu poruku, Zagreb 2006.,
 • Isusova otvorena antropologija, Zagreb 2005.,
 • Starozavjetni proroci, Zagreb 2004.,
 • Drugi – mogućnost ljubavi. Biblijsko poimanje odnosa prema drugome, Zagreb 2003.,
 • Iskre ljubavi iz Evanđelja, Zagreb 2001.,
 • Biblijska promišljanja sadašnjega trenutka, Zagreb 1998.,
 • Božji tragovi. Biblijska mjesta i događaji, Livno 1996.,
 • Iskustvo Boga i čovjeka u Jeremijinoj knjizi, Zagreb 1985.,
 • Literatur als Abschied vom Vater. Zum Verhältnis Vater–Sohn in der Prosa von Franz Kafka (strojopis), Sarajevo 1984.,
 • Život je divna pjesma, Sarajevo 1971.

Kontakt: