Nedjelja muke Gospodnje A

NEDJELJA MUKE GOSPODNJE - A 2017.
Iz 50,4-7; Ps 22,8-9.17-20.23-24; Fil 2,6-11; Mt 26,14-27,66

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme:

Jedan od dvanaestorice, zvan Juda Iškariotski, pode glavarima svećeničkim i reče: »Što ćete mi dati i ja ću vam ga predati.« A oni mu odmjeriše trideset srebrnjaka. Otada je tražio priliku da ga preda.

Prvoga dana Beskvasnih kruhova pristupiše učenici Isusu i upitaše: »Gdje hoćeš da ti pripravimo te blaguješ pashu?« On reče: »Idite u grad tomu i tomu i recite mu: ‘Učitelj veli: Vrijeme je moje blizu, kod tebe slavim pashu sa svojim učenicima.’« I učine učenici kako im naredi Isus i priprave pashu.

Uvečer bijaše Isus za stolom s dvanaestoricom. I dok su blagovali, reče: »Zaista, kažem vam, jedan će me od vas izdati.« Silno ožalošćeni, stanu mu jedan za drugim govoriti: »Da nisam ja, Gospodine?« On odgovori: »Onaj koji umoči sa mnom ruku u zdjelu, taj će me izdati. Sin Čovječji, istina, odlazi kako je o njemu pisano, ali jao čovjeku onomu koji predaje Sina Čovječjega. Tomu bi čovjeku bolje bilo da se ni rodio nije.« A Juda, izdajnik, prihvati i reče: »Da nisam ja, učitelju?« Reče mu: »Ti kaza.«

I dok su blagovali, uze Isus kruh, izreče blagoslov pa razlomi, dade svojim učenicima i reče: »Uzmite i jedite! Ovo je tijelo moje!« I uze čašu, zahvali i dade im govoreći: »Pijte iz nje svi! Ovo je krv moja, krv Saveza koja se za mnoge prolijeva na otpuštenje grijeha. A kažem vam: ne, neću od sada piti od ovog roda trsova do onoga dana kad ću ga – novoga – s vama piti u kraljevstvu Oca svojega.«

Otpjevavši hvalospjeve, zaputiše se prema Maslinskoj gori. Tada im reče Isus: »Svi ćete se vi još ove noći sablazniti o mene. Ta pisano je: ‘Udarit će pastira i stado će se razbjeći’ Ali kad uskrsnem, ići ću pred vama u Galileju.« Nato će mu Petar: »Ako se i svi sablazne o tebe, ja se nikada neću!« Reče mu Isus: »Zaista, kažem ti, još ove noći, prije negoli se pijetao oglasi, triput ćeš me zatajiti!« Kaže mu Petar: »Bude li trebalo i umrijeti s tobom, ne, neću te zatajiti.« Tako rekoše i svi učenici.

Tada dođe Isus s njima u predio zvan Getsemani i kaže učenicima: »Sjednite ovdje dok ja odem onamo pomoliti se.« I povede sa sobom Petra i oba sina Zebedejeva. Spopade ga žalost i tjeskoba. Tada im reče: »Duša mi je nasmrt žalosna. Ostanite ovdje i bdijte sa mnom!« I ode malo dalje, pade ničice moleći: »Oče moj! Ako je moguće, neka me mimoiđe ova čaša. Ali ne kako ja hoću, nego kako hoćeš ti.«

I dođe učenicima i nađe ih pozaspale pa reče Petru: »Tako, zar niste mogli jedan sat probdjeti sa mnom? Bdijte i molite da ne padnete u napast! Duh je, istina, voljan, no tijelo je slabo.« Opet, po drugi put, ode i pomoli se: »Oče moj! Ako nije moguće da me čaša mine da je ne pijem, budi volja tvoja!« I ponovno dođe i nađe ih pozaspale, oči im se sklapale. Opet ih ostavi, pođe i pomoli se po treći put ponavljajući iste riječi.

Tada dođe učenicima i reče im: »Samo spavajte i počivajte! Evo, približio se čas! Sin Čovječji predaje se u ruke grešničke! Ustanite, hajdemo! Evo, približio se moj izdajica.«

Dok je on još govorio, gle, dođe Juda, jedan od dvanaestorice, i s njime silna svjetina s mačevima i toljagama poslana od glavara svećeničkih i starješina narodnih. A izdajica im dao znak: »Koga poljubim, taj je, njega uhvatite!« I odmah pristupi Isusu i reče: »Zdravo, Učitelju!« I poljubi ga. A Isus mu reče: »Prijatelju, zašto ti ovdje!« Tada pristupe, podignu ruke na Isusa i uhvate ga. I gle, jedan od onih koji bijahu s Isusom maši se rukom, trgnu mač, udari slugu velikoga svećenika i odsiječe mu uho.

Kaže mu tada Isus: »Vrati mač na njegovo mjesto jer svi koji se mača laćaju od mača i ginu. Ili zar misliš da ja ne mogu zamoliti Oca svojega i eto umah uza me više od dvanaest legija anđela? No kako bi se onda ispunila Pisma da tako mora biti?«

U taj čas reče Isus svjetini: »Kao na razbojnika iziđoste s mačevima i toljagama da me uhvatite? Danomice sjedah u Hramu naučavajući i ne uhvatiste me.« A sve se to dogodilo da se ispune Pisma proročka. Tada ga svi učenici ostave i pobjegnu.

Nato uhvatiše Isusa i odvedoše ga velikomu svećeniku Kajfi, kod kojega se sabraše pismoznanci i starješine. A Petar je išao za njim izdaleka do dvora velikog svećenika; i ušavši unutra, sjedne sa stražarima da vidi svršetak.

A glavari svećenički i cijelo Vijeće tražili su kakvo lažno svjedočanstvo protiv Isusa da bi ga mogli pogubiti. Ali ne nađoše premda pristupiše mnogi lažni svjedoci. Napokon pristupe dvojica i reknu: »Ovaj reče: ‘Mogu razvaliti hram Božji i za tri ga dana sagraditi.’«

Usta nato veliki svećenik i reče mu: »Zar ništa ne odgovaraš? Što to ovi protiv tebe svjedoče?« Isus je šutio.

Reče mu veliki svećenik: »Zaklinjem te Bogom živim: Kaži nam jesi li ti Krist, Sin Božji?« Reče mu Isus: »Ti kaza! Štoviše, kažem vam: Odsada ćete gledati Sina Čovječjega gdje sjedi zdesna Sile i dolazi na oblacima nebeskim.«

Nato veliki svećenik razdrije haljine govoreći: »Pohulio je! Što nam još trebaju svjedoci! Evo, sada ste čuli hulu! Što vam se čini?« Oni odgovoriše: »Smrt zaslužuje!« Tada su mu pljuvali u lice i udarali ga, a drugi ga pljuskali govoreći: »Proreci nam, Kriste, tko te udario?«

A Petar je sjedio vani u dvorištu. I pristupi mu jedna sluškinja govoreći: »I ti bijaše s Isusom Galilejcem.« On pred svima zanijeka: »Ne znam što govoriš.« Kad iziđe u predvorje, spazi ga druga i kaže nazočnima: »Ovaj bijaše s Isusom Nazarećaninom.« On opet zanijeka sa zakletvom: »Ne znam toga čovjeka.«

Malo zatim nazočni pristupiše Petru i rekoše: »Doista, i ti si od njih! Ta govor te tvoj izdaje!« On se tada stane zaklinjali i preklinjali: »Ne znam toga čovjeka.« I odmah se oglasi pijetao. I spomenu se Petar riječi koju mu Isus reče: »Prije nego se pijetao oglasi, triput ćeš me zatajiti.« I iziđe te gorko zaplaka.

A kad objutri, svi su glavari svećenički i starješine narodne održali vijećanje protiv Isusa da ga pogube. I svezana ga odveli i predali upravitelju Pilatu.

Kada Juda, njegov izdajica, vidje da je Isus osuđen, pokaja se i vrati trideset srebrnjaka glavarima svećeničkim i starješinama govoreći: »Sagriješih predavši krv nedužnu!« Odgovoriše: »Što se to nas tiče? To je tvoja stvar!« I bacivši srebrnjake u Hram, ode te se objesi.

Glavari svećenički uzeše srebrnjake i rekoše: »Nije dopušteno staviti ih u hramsku riznicu jer su krvarina.« Posavjetuju se i kupe za njih lončarovu njivu za ukop stranaca. Stoga se ona njiva zove »Krvava njiva« sve do danas. Tada se ispuni što je rečeno po proroku Jeremiji: »Uzeše trideset srebrnjaka – cijenu neprocjenjivoga kojega procijeniše sinovi Izraelovi – i dadoše ih za njivu lončarovu kako mi naredi Gospodin.«

Dovedoše dakle Isusa pred upravitelja. Upita ga upravitelj: »Ti li si kralj židovski?« On odgovori: »Ti kažeš.« I dok su ga glavari svećenički i starješine narodne optuživale, ništa nije odgovarao. Tada mu reče Pilat: »Ne čuješ li što sve protiv tebe svjedoče?« I ne odgovori mu ni na jednu riječ te se upravitelj silno čudio.

A o blagdanu upravitelj je običavao svjetini pustiti jednoga uznika, koga bi već htjeli. Tada upravo bijaše u njih poznati uznik zvani Baraba. Kad se dakle sabraše, reče im Pilat: »Koga hoćete da vam pustim: Barabu ili Isusa koji se zove Krist?« Znao je doista da ga predadoše iz zavisti.

Dok je sjedio na sudačkoj stolici, poruči mu njegova žena: »Mani se ti onoga pravednika jer sam danas u snu mnogo pretrpjela zbog njega.« Međutim, glavari svećenički i starješine nagovore svjetinu da zaište Barabu, a Isus da se pogubi. Upita ih dakle upravitelj: »Kojega od ove dvojice hoćete da vam pustim?« A oni rekoše: »Barabu!« Kaže im Pilat: »Što dakle da učinim s Isusom koji se zove Krist?« Oni će: »Neka se razapne.« A on upita: »A što je zla učinio?« Vikahu još jače: »Neka se razapne!«

Kad Pilat vidje da ništa ne koristi, nego da biva sve veći metež, uzme vodu i opere ruke pred svjetinom govoreći: »Nevin sam od krvi ove! Vi se pazite!« Sav narod nato odvrati: »Krv njegova na nas i na djecu našu!« Tada im pusti Barabu, a Isusa, izbičevana, preda da se razapne.

Onda vojnici upraviteljevi uvedoše Isusa u dvor upraviteljev i skupiše oko njega cijelu četu. Svukoše ga pa zaogrnuše skrletnim plaštem. Spletoše zatim vijenac od trnja i staviše mu na glavu, a tako i trsku u desnicu. Prigibajući pred njim koljena, izrugivahu ga: »Zdravo, kralju židovski!« Onda pljujući po njemu, uzimahu trsku i udarahu ga njome po glavi. Pošto ga izrugaše, svukoše mu plašt, obukoše mu njegove haljine pa ga odvedoše da ga razapnu.

Izlazeći nađu nekoga čovjeka Cirenca, imenom Šimuna, i prisile ga da mu ponese križ. I dođoše na mjesto zvano Golgota, to jest Lubanjsko mjesto, dadoše mu piti vino sa žuči pomiješano. I kad okusi, ne htjede piti. A pošto ga razapeše, razdijeliše među se haljine njegove bacivši kocku. I sjedeći ondje čuvahu ga. I staviše mu ponad glave krivicu napisanu: »Ovo je Isus, kralj židovski.«

Tada razapeše s njime dva razbojnika, jednoga zdesna, drugoga slijeva. A prolaznici su ga pogrđivali mašući glavama: »Ti koji razvaljuješ Hram i za tri ga dana sagradiš spasi sam sebe! Ako si Sin Božji, sidi s križa!« Slično i glavari svećenički s pismoznancima i starješinama, rugajući se, govorahu: »Druge je spasio, sebe ne može spasiti! Kralj je Izraelov! Neka sada siđe s križa pa ćemo povjerovati u nj! Uzdao se u Boga! Neka ga sad izbavi ako mu omilje! Ta govorio je: ‘Sin sam Božji!’« Tako ga vrijeđahu i s njim raspeti razbojnici.

Od šeste ure nasta tama po svoj zemlji – do ure devete. O devetoj uri povika Isus iza glasa: »Eli, Eli, lema sabahtani?« To će reći: Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? A neki od nazočnih, čuvši to, govorahu: »Ovaj zove Iliju.« I odmah pritrča jedan od njih, uze spužvu, natopi je octom, natakne je na trsku i pruži mu piti. A ostali rekoše: »Pusti da vidimo hoće li doći Ilija da ga spasi.« A Isus opet povika iza glasa i ispusti duh.

I gle, zavjesa se hramska razdrije odozgor dodolje, nadvoje; zemlja se potrese, pećine se raspukoše, grobovi otvoriše i tjelesa mnogih svetih preminulih uskrsnuše te iziđoše iz grobova nakon njegova uskrsnuća, uđoše u sveti grad i pokazaše se mnogima. A satnik i oni koji su s njime čuvali Isusa, vidjevši potres i što se zbiva, silno se prestrašiše i rekoše: »Uistinu, Sin Božji bijaše ovaj.«

A bijahu ondje i izdaleka promatrahu mnoge žene što su iz Galileje išle za Isusom poslužujući mu; medu njima Marija Magdalena i Marija, Jakovljeva i Josipova majka, i majka sinova Zebedejevih.

Uvečer dođe neki bogat čovjek iz Arimateje, imenom Josip, koji i sam bijaše učenik Isusov. On pristupi Pilatu i zaiska tijelo Isusovo. Tada Pilat zapovjedi da mu se dadne. Josip uze tijelo, povi ga u čisto platno i položi u svoj novi grob koji bijaše isklesao u stijeni. Dokotrlja velik kamen na grobna vrata i otiđe. A bijahu ondje Marija Magdalena i druga Marija: sjedile su nasuprot grobu.

Sutradan, to jest dan nakon Priprave, sabraše se glavari svećenički i farizeji kod Pilata te mu rekoše: »Gospodaru, sjetismo se da onaj varalica još za života kaza: ‘Nakon tri dana uskrsnut ću.’ Zapovjedi dakle da se grob osigura sve do trećega dana da ne bi možda došli njegovi učenici, ukrali ga pa rekli narodu: ‘Uskrsnuo je od mrtvih!’ I bit će posljednja prijevara gora od prve.« Reče im Pilat: »Imate stražu! Idite i osigurajte kako znate!« Nato oni odu i osiguraju grob: zapečate kamen i postave stražu.

Riječ Gospodnja.

Veliki tjedan

Liturgija Velikog tjedna najstarija je i najbogatija u kršćanskom kalendaru. Osvješćuje nam događaje Isusova ulaska u Jeruzalem (Cvjetnica), slavljenja Posljednje večere, događaj križa, groba i uskrsnuća. Iz ovih događaja hranio se život prve kršćanske zajednice.

Vazmeno trodnevlje ili Veliki četvrtak, petak i subota jesu tri dana prije najvećeg kršćanskog blagdana Uskrsa. U vazmenom trodnevlju slavimo čitavo vazmeno otajstvo: muke, smrti, uskrsnuća i proslave Isusa Krista.

Na Veliki četvrtak prisjećamo se Isusove Posljednje večere proslavljene s Apostolima. Tada je ustanovljena Euharistija. Važan događaj Posljednje večere jest Isusovo pranje nogu Apostolima koje znakovito upućuje na zapovijed ljubavi. Taj obred je bio uobičajen u izreaelskom narodu, ali ga je vršio najniži sluga. Isus se nije sramio toliko poniziti pred svojim Apostolima, i poručiti im: (…) “Ako dakle ja – Gospodin i Učitelj – vama oprah noge, treba da i vi jedni drugima perete noge. Primjer sam vam dao da i vi činite kao što ja vama učinih”.

Nakon Posljednje večere, Isus s Učenicima odlazi na Maslinsku goru gdje se obično povlačio na molitvu. Te noći ga je uhvatio smrtni strah te se, jer je znao što mu se sve treba dogoditi, znojio, a znoj njegov bijaše kao kaplje krvi. Molio je: “Oče moj! Ako je moguće, neka me mimoiđe ova čaša. Ali ne kako ja hoću, nego kako hoćeš ti”.

Događaj Velikog petka je najbolji primjer potpunog predanja svoga života u Božje ruke. Isus je bio uhvaćen, osuđen, bičevan, trnjem okrunjen, ismijan i pogubljen kao najveći zločinac – razapinjanjem na križ. Sve je to podnio iz ljubavi, zato je i mogao s križa moliti za svoje tužitelje i ubojice: “Oče, oprosti im, ne znaju što čine!”. Josip iz Arimateje, potajni Isusov učenik, skinuo je Isusovo tijelo i položio u svoj novoisklesani grob.

Mi vjernici na Veliku subotu kroz dan odlazimo u crkvu pomoliti se kod Isusova groba, a uvečer slavimo misu bdijenja koja je vrhunac Vazmenog trodnevlja. U toj vazmenoj noći slavimo pobjedu Života nad smrću, prisjećamo se Božjih djela spasenja kroz povijest, slavimo ulazak novih članova u kršćansku zajednicu kroz sakrament krštenja, a vrhunac vazmene noći je svečana sveta misa.

Župne obavijesti

 • Danas je Cvjetnica. Slavimo ulazak Gospodinov u Jeruzalem. Mise su u 9 i 11 sati.
 • Tisak: Glas koncila, Svjetlo riječi i Glasnik SIM-a.
 • U ponedjeljak poslije mise sastanak je Župnoga pastoralnog vijeća.
 • Na Veliki četvrtak poslije svečane svete mise bit će klanjanje koje organiziraju Franjevački svjetovni red (OFS) i Franjevačka mladež (Frama).
 • Kao i ranijih godina, nakon obreda Velikog petka, čuvat ćemo Isusov grob. Oni koji žele biti čuvari, neka nam se prijave.
 • U subotu je blagoslov jela u 12 sati, a poslije toga sastanak je s ministrantima.
 • Čišćenje molitvenih prostora, u subotu od 14 do 15 sati, organizira Davorka Čičak.
 • Poslije mise Vazmenog bdijenja imat ćemo zakusku za sve župljane. Oni koji bi željeli pripomoći, neka se jave.
 • U sljedeću nedjelju je Uskrs, mise su također u 9 i 11 sati.
 • Prikupljamo potpise za nerođene. U kampanji pod imenom “Imam pravo živjeti”, u organizaciji “Prolife.hr”, namjera je prikupiti što više potpisa radi promjene tzv. Zakona o pobačaju i pružanja pomoći trudnicama u nevolji.
 • Hvala svima koji su na bilo koji način sudjelovali u generalnom čišćenju crkve (radom ili novčanim prilogom).

Misne nakane, 10.-16. travnja

datum svetac sat nakana
ponedjeljak, 10.4. Ezekiel 18 sati za ++ Mirka, Ivana i Katu Taritaš te ++ iz ob.
utorak, 11.4. Stanislav (5. utorak sv. Anti) 18 sati za ++ iz ob. Vidak i Živkov
na nakanu ob. Vidak
na nakanu sv. Anti
za ++ Katu i Antuna Biškupa te Josipa Šantalaba
na čast sv. Anti za zdravlje jedne osobe
za + Zdenku Čerba i ++ iz ob. Čerba i Komin
za ++ iz ob. Zeba i Burcar
na nakanu ob. Mikulić
za + Sandru Varenica
za + Katu Šitum
za zdravlje u ob.
na nakanu
na zahvalu
za + Željku Raič
za ++ Milana i Dušana Trbojevića
za + Dragutina Ivanovića i ++ iz ob.
za + Stjepana Glogovca i ++ iz ob., ++ Miju i Anu Prelec te ++ iz ob.
za ++ Franju i Ružu Popović, Vinka Prežeca te Zdravku i Baricu Sabolić
za + Željka Soksera
na nakanu
za ++ iz ob. Pavlović i Šmit te + Ljubicu Tomašković
za ++ Antu, Matu i Katu Ravlić te ++ iz ob. Čulina, Ravlić i Arambašić
na nakanu
za ++ Rozu i Ivana Šarlog i ++ iz ob. te ++ Anu i Antuna Kapića i ++ iz ob.
srijeda, 12.4. Julije 18 sati za + Miru Cvitanović
četvrtak, 13.4. Veliki četvrtak; Martin I. papa 18 sati za ++ Ivu Anića te Ivu i Mariju Antunović
petak, 14.4. Veliki petak; Tiburcije 18 sati /
subota, 15.4. Velika subota; Anastazija 20 sati za ++ Jozu i Matiju Kolobarić te ++ Antu i Anicu Dolibašić
nedjelja, 16.4. USKRS; Bernardica 9 sati za ++ Stjepana Špoljarinca i ++ iz ob.
11 sati pro populo
18 sati NEMA MISE!

Raspored svetog trodnevlja

VELIKI ČETVRTAK
Misa Večere Gospodnje (18 sati)

– spomen na Isusovu Posljednju večeru sa svojim učenicima

VAZMENO
TRODNEVLJE

VELIKI PETAK
Obredi Velikog petka (18 sati)

– služba riječi
– klanjanje križu
– sveta pričest

Sakupljena milostinja ide za Kristov grob, tj. za potrebe Svete Zemlje.

VELIKA SUBOTA
Misa Vazmenog bdijenja (20 sati)

– služba svjetla
– služba riječi
– krsna služba
– euharistija

>>> Župni listić br. 504 (PDF)

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s